Ögonsjukvård


Ögonsjukvård innefattar diagnos och behandling av olika ögonsjukdomar och synproblem. Den kan omfatta allt från rutinmässiga ögonundersökningar för att upptäcka och behandla vanliga synproblem till mer komplexa och allvarligare tillstånd som grå starr, glaukom och näthinneavlossning. En viktig del av ögonsjukvården är även förebyggande arbete och rådgivning för att upprätthålla god ögonhälsa. Med framsteg inom medicinsk teknologi och behandlingsmetoder fortsätter ögonsjukvården att utvecklas för att erbjuda bättre och mer effektiv vård för patienter.

Ögonsjukvård hos Koskelas ögonklinik

Högkostnadskort gäller hos oss

På vår klinik erbjuder vi tillgänglig och expertdriven ögonsjukvård. Vi tillämpar en regiontaxa på 300 kr, och frikort gäller.

Besök är kostnadsfria för personer under 20 och över 84 år.

Inget remisstvång & korta väntetider

Ingen remiss krävs, men vi välkomnar remisser från din optiker eller läkare. Hos oss träffar du alltid ögonspecialisten Dr. Timo Koskela och legitimerad optiker Anna-Clara Koskela. Med över 30 års erfarenhet och korta väntetider erbjuder vi omfattande ögonundersökningar och behandlingar för bland annat glaukom och grå starr.

Viktigt att regelbundet kontrollera ögonen

Vår klinik erbjuder noggranna ögonundersökningar, inklusive avancerade tester för att upptäcka och behandla olika ögonsjukdomar och tillstånd. Vi använder modern utrustning såsom autokerato-refraktor, OCT-analys, och Zeiss automatisk perimeter för en omfattande utvärdering av din synhälsa. Det är viktigt att regelbundet kontrollera ögonen, särskilt vid åldersseende runt 40-45 års ålder.

Inför ditt besök

Vid ditt besök hos oss, var beredd på att vi kan vidga dina pupiller, vilket kan påverka din körförmåga under några timmar. Planera för att ditt första besök kommer att ta minst en timme. Observera att endast en anhörig får följa med in i våra lokaler. Besök gärna vår webbplats för aktuell information om COVID-19. Vid akuta ögonbesvär, kontakta 1177 för rådgivning.