Dr. Timo Koskela

– En Pionjär inom Ögonhälsa

Dr. Timo Koskela är en högt kvalificerad och erfaren ögonläkare, med en framstående bakgrund inom ögonsjukvård. Efter att ha genomgått sin grundutbildning vid Medicinska fakulteten på Helsingfors Universitet, fullbordade han sin specialistutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. År 1988-1989 tog han stora steg inom glaukomforskningen som research fellow vid den världsberömda Mayo Kliniken i Minnesota, USA. Mer information om Mayo Kliniken finns på www.mayoclinic.org.

Genom sin karriär har Dr. Koskela publicerat betydande forskning inom området, speciellt fokuserad på grönstarr och refraktiv kirurgi, inklusive tekniker som excimerlaser och linsbytesoperationer. Hans expertis har lett honom till medlemskap i flera internationella ögonläkarföreningar och till att föreläsa på kongresser runt om i världen.

Som den första ögonläkaren i Västerbottens inland, har Dr. Koskela spelat en nyckelroll i att bygga upp ögonkliniken i Lycksele lasarett, där han utförde alla gråstarroperationer i distriktet. Med sin långa erfarenhet inom privat sjukvård i Västerbotten, är han en pionjär och en respekterad auktoritet inom området.

Sedan 1996 har Dr. Koskela helt ägnat sig åt ögonlaseroperationer, efter vidareutbildning i både USA och Europa. Han introducerade först PRK-behandlingar i Norrland 1996, följt av excimer-LASIK-operationer 1999, Lasek från 2000, och NoCut excimer sedan 2011.

Dr. Koskela har även en djupgående erfarenhet inom anpassning av kontaktlinser, vilket ger honom en unik förståelse för synkorrigering som få ögonläkare i Sverige besitter. Idag är han helt inriktad på privat ögonsjukvård, erbjudandes tjänster med samma kvalitet och rättvisa som inom landstinget.

Anna-Clara Koskela 

– Legitimerad Optiker och fysioterapeut


Anna-Clara Koskela, legitimerad optiker och specialist inom refraktiv kirurgi och kontaktlinser, har en imponerande bakgrund med en utbildning från Karolinska Institutet/St Eriks Ögonsjukhus. Med över 20 års erfarenhet inom excimerlaser synkorrigeringar, har hon kontinuerligt uppdaterat sina kunskaper genom internationella kongresser och klinikbesök i USA och Europa.

Som expert på ögonmedicinska instrument och analysatorer, spelar Anna-Clara en vital roll på Koskelas Ögonklinik. Hon är även legitimerad sjukgymnast och var en av de första i Norrland att erbjuda akupunkturbehandlingar. Denna unika kombination av kunskaper inom både optik och sjukgymnastik ger Anna-Clara en särskild förståelse för patienters behov och hälsa.